Kocaeli Okur

  • 16°C
  • 32,25 %0.14
  • 35,00 %0.27
  • 2.418,85 %0.37
  • 10.677 %-1.07
  • 69.074 %1.98
  • 3.755 %-0.66