Yeni lise tasarımına dair birkaç tespit:

Aşağıda paylaştığım konular ile ilgili olarak Bakanın açıklamalarında yol gösterici bazı ifadelere rastlasak da birçok husus belirgin değil.

Belki aceleci davranıyorum. Ancak önemine binaen paylaşmak istedim.

Yeni tasarımda Fen Lisesi, Sosyal Bilimler lisesi, Meslek Liselerinin çeşitli programları, Özel Meslek Liseleri, Özel Liseler, İmam Hatip Liseleri gibi eğitim kurumlarına dair süreçler net değil. Herkes Anadolu Lisesi için hazırlanmış bir taslağı tartışıyor.

Üniversiteye giriş sistemi değişecek deniliyor, fakat değişimin yönü net değil,

Okullar arası yatay geçişler önemli bir başlık. Belirginlik yok.

Alana yönelme 10. sınıfta başlayacak deniliyor. Ancak alan değiştirme konusu açık değil.

Ders geçme, sınıf geçme, disiplin yönetmeliği gibi önemli yürütücü unsurlar net değil.

Lise tasarımının işlemesinin en önemli ayağı olan ortaokul tasarımı ve lise geçiş sistemi açıklanmış değil.

Zincirin önemli bir halkası olan ilkokul tasarımının da netleşmesi gerekiyor.

Yeni tasarımda kullanılması düşünülen kimi materyaller için netlik yok diye düşünüyorum. Ders kitapları, Ölçme Değerlendirme araçları, test ve envanterler vs.

Yasal altyapı ve yönetmelik düzenlemeleri de sistemin ana omurgasını oluşturuyor.

Henüz her şey çok yeni.

Umarım yakında netleşir. Zira bu belirsizlikler üzerinden kararlar almak ve uygulamaya koymak herkes açısından oldukça riskli ve zor.

Devamı gelecek diye düşündüğümüz açıklamalar bu süreçle ilgili aydınlanmamızı sağlayacaktır.